• Hand painted Pakistani rickshaw, Frame – Badass sohniya